Objectius

Representació del sector

Representar els interessos de les empreses associades i del sector en general davant les administracions

  • La nostra activitat està, com poques, sotmesa a normatives que pengen de múltiples administracions i departaments, des de l’autorització del centre al Departament de Pesca i Afers Marítims, als permisos d’Indústria per als compressors, Capitania per als vaixells, transport de passatgers, ISM, etc.
  • Això requereix un esforç extra per estar sempre al dia sobre novetats i aplicació de la normativa, així com presentar i defensar la posició del sector durant la realització de les mateixes.

 

 

 

Medi ambient i sostenibilitat

Vetllar per la conservació del medi marí i les bones pràctiques ambientals tant de les empreses com dels capbussadors

  • Recomanacions i material divulgatiu sobre bones pràctiques disponibles gratuïtament per als centres d'immersió.
  • Assessorem i disposem d'un conveni per a la implementació de certificacions mediambientals (ISO 14.001 / EMAS).
  • Participació en fòrums, formacions taules rodones i similars sobre sostenibilitat i divulgació dels continguts entre els socis.
  • Respectem i vetllem pel respecte de tota la normativa mediambiental que ens afecta.

 

 

 

Qualitat i formació

Treballar per a la millora dels estàndards de qualitat del sector, especialment mitjançant la formació i la divulgació de criteris de qualitat

  • Assessorament per a la implantació de certificacions de qualitat.
  • Participació en els plans sectorials de millora.
  • Organització de formacions específiques.
  • Establiment de convenis.